Baraja de Tarot II

Tarot Cagliostro

Tarot; Arcanos Mayores - El Loco.Tarot; Arcanos Mayores - El Mago.Tarot; Arcanos Mayores - La Papisa.
Tarot; Arcanos Mayores - La Emperatriz.Tarot; Arcanos Mayores - El Papa. Tarot; Arcanos Mayores - Los  Amantes.
Tarot; Arcanos Mayores - El Carro.Tarot; Arcanos Mayores - La Justicia.Tarot; Arcanos Mayores - El Ermitaño.
Tarot; Arcanos Mayores - La Rueda de la Fortuna.Tarot; Arcanos Mayores - La Fuerza.Tarot; Arcanos Mayores - El Colgado.
Tarot; Arcanos Mayores - El Cambio.Tarot; Arcanos Mayores - La Templanza.Tarot; Arcanos Mayores - El Diablo.
Tarot; Arcanos Mayores - La Torre.Tarot; Arcanos Mayores - La Estrella.Tarot; Arcanos Mayores - La Luna.
Tarot; Arcanos Mayores - El Sol.Tarot; Arcanos Mayores - El Juicio.Tarot; Arcanos Mayores - El Mundo.
Tarot; Arcanos Menores - Dos de Bastos.Tarot; Arcanos Menores - Dos de Espadas.Tarot; Arcanos Menores - Tres de Copas.
Tarot; Arcanos Menores - Tres de Oros.Tarot; Arcanos Menores - As de Bastos.Tarot; Arcanos Menores - As de Copas.
Tarot; Arcanos Menores - As de Espadas.Tarot; Arcanos Menores - As de Oros.Tarot; Arcanos Menores - Caballo de Oros.
Tarot; Arcanos Menores - Rey de Bastos.Tarot; Arcanos Menores - Rey de Copas.Tarot; Arcanos Menores - Rey de Espadas.
Tarot; Arcanos Menores - Rey de Oros.Tarot; Arcanos Menores - Reina de Bastos.Tarot; Arcanos Menores - Sota de Bastos.